ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Практична настава - 2022.

У периоду од 9.5. до 27.5.2022. године, одржана је практична настава студената Геодетског пододсека.

У току практичне наставе студенти прве године су успешно обавили интегрални задатак из области геодетског премера, док су студенти друге године имали више задатака које су такође успешно обавили и то у областима инжењерске геодезије, триангулације, прецизног нивелмана, глобалног система позиционирања и снимања посебних делова објеката.

Колеге из фирме Веком Гео одржали су презентацију о савременим геодетским технологијама и обезбедили одговарајућу опрему за обављање задатака у области глобалног система позиционирања, на чему им се захваљујемо.

Захваљујемо се и Грађевинском факултету у Београду на опреми уз помоћ које је практична настава успешно изведена.