ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Предмети

Изаберите предмет са списка:

Р.б. Предмет
1 Државни премер и катастар непокретности
2 Државни премер и основи катастра
3 Физика
4 Фотограметрија и даљинска детекција
5 Геодетске мреже
6 Геодетске мреже у државном премеру
7 Геодетске мреже у инжењерству
8 Геодетско снимање детаља
9 Геодетска метрологија
10 Геодетски планови
11 Геодетски премер 1
12 Геодетски премер 2
13 Геодетски задаци у државном премеру и катастру
14 Геодетски задаци у примењеној геодезији
15 Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
16 Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
17 Геоинформациони системи
18 Геопросторне базе података
19 Глобални Позициони Системи (ГПС)
20 Информатика за инжењере
21 Инжењерска геодезија
22 Катастар непокретности
23 Катастар водова
24 Математика 1
25 Математика 2
26 Мерна несигурност
27 Нацртна геометрија са централном пројекцијом
28 Основи фотограметрије
29 Основи грађевинарства
30 Основи инжењерске геодезије
31 Примена рачунара
32 Рачун изравнања
33 Савремене геодетске технологије
34 Технички енглески
35 Уређење земљишне територије
36 Законски прописи и менаџмент у геодезији