ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Studijski program GEODEZIJA-GEOMATIKA akreditovan 2012. godine

NASTAVNI PLAN
od školske 2012/13. godine

Tabela predmeta sa novom strukturom
ESPB bodova prema odluci nastavnog veća

Sem. Semestar V Vežbe
O / I Obavezni / Izborni P.n. Praktična nastava
Pred. Predavanja O.č. Ostali časovi
 
Šifra

Naziv predmeta

Sem.

O / I

Pred.

V

P.n.

O.č.
ESPB bodova
do
2014/15
od
2015/16
1. PRG1 Praktična geodezija 1 1. O 3 4     9 8
2. MAT1 Matematika 1 1. O 3 3     9 8
3. FIZK Fizika 1. O 2 2     6 7
4. NACR Nacrtna geometrija sa
centralnom projekcijom
1. O 3 2     7 7
5. GPR1 Geodetski premer 1 2. O  2 * 3 * 20**   10 8
6. MAT2 Matematika 2 2. O 3* 3*     9 8
7. INFO Informatika za inženjere 2. O 3* 2*     7 8
8. TENG Tehnički engleski jezik 2. O 2* 2*     3 6
9. MENE Merna nesigurnost 3. O 3 2     7 7
10. PRAC Primena računara 3. O 3 2     6 7
11. GEPL Geodetski planovi 3. O 2 2     7 7
12. GPR2 Geodetski premer 2 3. O 2 2     5 7
13. PRG2 Praktična geodezija  2 4. O 2* 2* 14**   8 6
14. OING Osnovi inženjerske
geodezije
4. O 3* 2* 10**   8 6
15. OFTG Osnovi fotogrametrije 4. O 3* 2*     7 7
16. DPOK Državni premer i
osnovi katastra
4. O 3* 2*     7 7
17. RAIZ Račun izravnanja 4. O 2* 3*     5 6
Predmet izbornog bloka 1.
18. GMDP Geodetske mreže u
državnom premeru
5. I 3 2     7 7
19. GMIN Geodetske mreže
u inženjerstvu
5. I 3 2     7 7
Predmet izbornog bloka 2.
20. KANE Katastar nepokretnosti 5. I 3 3     7 7
21. INGE Inženjerska geodezija 5. I 3 3     7 7
Predmet izbornog bloka 3.
22. FTGM Fotogrametrija i
daljinska detekcija
5. I 3 3     6 6
23. GISI Geoinformacioni sistemi 5. I 3 3     6 6
Predmet izbornog bloka 4.
24. GMET Geodetska metrologija 5. I 3 3     5 5
25. URZT Uređenje zemljišne teritorije 5. I 3 3     5 5
Predmet izbornog bloka 5.
26. SGTH Savremene geodetske
tehnologije
5. I 3 1     4 4
27. KAVO Katastar vodova 5. I 3 1     4 4
Predmet izbornog bloka 6.
28. ZPMG Zakonski propisi i
menadžment u geodeziji
5. I 3 1     4 4
29. OSGR Osnovi građevinarstva 5. I 3 1     4 4
Predmet izbornog bloka 7.
30. GZDK Geodetski zadaci
u državnom premeru
i katastru
6. I 2 7     12 12
31. GZPG Geodetski zadaci u
primenjenoj geodeziji
6. I 2 7     12 12
32. STPR Stručna praksa 6. I   3 2 2
33. DIPL Diplomski rad 6. I   10 13 13

  * Prvi blok nastave:  12 nedelja predavanja i vežbi
** Drugi blok nastave:  3 nedelje praktične nastave na terenskim geodetskim poligonima.

 

OBAVEŠTENJE:
PRVA GODINA
Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti upisani u prvu godinu studija
u školskoj 2013/2014. godini, kao i studenti koji su u školskoj 2013/2014. godini
obnovili prvu godinu studija.
DRUGA GODINA
Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti upisani u drugu godinu studija
u školskoj 2013/2014. godini, kao i studenti koji su u školskoj 2013/2014. godini
obnovili drugu godinu studija.
TREĆA GODINA
Nastava na trećoj godini studija, po akreditovanom programu iz 2012. godine,
kreće od školske 2014/2015. godine.