ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Akreditovani program iz 2007. godine

Aktivna nastava:
predavanja(P)+ vežbe(V)+praktične vežbe(PV) ; praktična nastava(PN) - nedeljno časova


R.b. Naziv predmeta P V PV PN ECPB
bodovi
Tip
predmeta:
Semestar I
01 Praktična geodezija  1 3 4 1   8 Obavezni
02 Matematika 1 3 3 0   9 Obavezni
03 Fizika 2 2 1   6 Obavezni
04 Nacrtna geometrija sa
centralnom projekcijom
3 3 0   7 Obavezni
Semestar II
05 Geodetsko snimanje detalja 3 4 1 30 11 Obavezni
06 Matematika 2 3 3 0   9 Obavezni
07 Informatika za inženjere 3 2 1   7 Obavezni
08 Tehnički engleski 2 2 0   3 Obavezni
Semestar III
09 Praktična geodezija 2 3 3 1   9 Obavezni
10 Merna nesigurnost 3 3 0   8 Obavezni
11 Primena računara 3 2 1   7 Obavezni
12 Geodetski planovi 2 2 1   6 Obavezni
Semestar IV
13 Osnovi inženjerske geodezije 3 3 0 12 6 Obavezni
14 Osnovi fotogrametrije 3 2 0   6 Obavezni
15 Državni premer i
katastar nepokretnosti
3 2 1   7 Obavezni
16 Račun izravnanja 2 2 0   4 Obavezni
17 Geodetske mreže u
državnom premeru
2 2 0 18 7 Izborni
18 Geodetske mreže u
inženjerstvu
2 2 0 18 7 Izborni
Semestar V
19 Katastar nepokretnosti 3 2 1   6 Izborni
20 Geoinformacioni sistemi 3 1 1   7 Izborni
21 Uređenje zemljišne teritorije 2 3 1   5 Izborni
22 Geodetska metrologija 2 2 1   4 Izborni
23 Inženjerska geodezija 3 3 0   6 Izborni
24 Fotogrametrija i
daljinska detekcija
3 2 1   6 Izborni
25 Globalni sistem pozicioniranja 2 1 0   4 Izborni
26 Katastar vodova 1 2 1   4 Izborni
27 Zakonski propisi i
menadžment u geodeziji
2 1 0   4 Izborni
28 Osnovi građevinarstava 2 1 0   3 Izborni
Semestar VI
29 Stručna praksa 2+2+20*   17 Obavezni
30 Diplomski rad 2+2+16*   13 Obavezni

*Fond časova u VI semestru:

  • stručna praksa 216 časova,
  • diplomski rad 120 časova,
  • ukupno 336 časova.

  • I II III IV V VI
    Nedeljno časova u semestru 25 25.2 24 29.2 25-27 22*
    Broj ispita 4 4 4 5 6 2