ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

Хајдук Станкова 2, 11000 Београд
Тел: 011/2402-786 локал 114
E-mail: studentskiparlament@vggs.rs
Web: http://www.vggs.rs/sp.html

Обавештења:

 

[22.09.2023.]  ОДЛУКА о одређивању бирачких места:


Одлука о одређивању бирачких места    [231 kb]

 

[04.09.2023.]  ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА НОВИХ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА:


Одлука о расписивању допунских избора нових чланова Студентског парламента    [859 kb]

 

[24.03.2021.]  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Избори за члаанове Студентског парламента спроведени су 20.10.2020. године.
За чланове Студентског парламента АТУСС изабрани су:

1) Са Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства:

 • Алекса Милојевић
 • Гордана Вукмировић
 • Теодора Мијаиловић

2) Са Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије:

 • Вања Веапи
 • Јелена Наумовска
 • Јована Лазаревић

3) Са Одсека Висока грађевинско-геодетска школа:

 • Анђела Милићевић (Геодезија-геоматика)
 • Иван Васић (Грађевинско инжењерство)
 • Ксенија Великинац (Архитектура)

4) Са Одсека Висока железничка школа:

 • Невена Вељовић
 • Ања Михаиловић
 • Ана Милијашевић

5) Са Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент:

 • Сара Бајић
 • Милош Перишић
 • Лука Новаковић

Председник Студентског парламента - Гордана Вукмировић, Одсек ВИШЕР.

Потпредседник Студентског парламента - Лука Новаковић, Одсек ВТШДТМ.

Секретар Студентског парламента - Невена Вељовић, Одсек ВЖШ.

Чланови Савета Академије:

 • Теодора Мијаиловић, Одсек ВИШЕР
 • Јелена Наумовски, Одсек ВШИКТ
 • Иван Васић, Одсек ВГГШ

Следећи редовни избори за чланове Студентског парламента одржаће се у априлу 2022. године.

 

[19.10.2020.]  ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ АТУСС:

Обавештавају се студенти да ће се избори за СП АТУСС на одсеку ВГГШ спровести 20. октобра у периоду од 9-15 часова. Гласање ће бити могуће уз индекс у просторијама секретаријата у приземљу зграде у Х. Станка као и просторији студентске службе у згради у М.Ракића.

Гласање се врши заокруживањем броја испред имена кандидата. С обзиром да се са Одсека ВГГШ бира три кандидата на листићу је могуће заокружити највише три имена. Могуће је заокружити и мање од три кандидата а у случају заокруживања већег броја, листић ће бити неважећи.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

[23.09.2020.]  ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА:


Одлука о расписивању избора за чланове Студентског парламента    [674 kb]
Образац за сакупљање потписа    [487 kb]

 

[12.12.2019.]  ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ:

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИСтудентски парламент Високе грађевинско - геодетске школе
организује акцију добровољног давања крви
у уторак 17.12.2019. године у периоду од 11:00-15:30h,
у читаоници на Грађевинском одсеку (Х. Станкова 2).


 

[30.05.2019.]  Висока грађевинско - геодетска школа на Грађевинијади 2019

Грађевинијада 2019На иницијативу Студентског парламента, студенти наше Школе учествовали су на „Грађевинијади 2019“ која је одржана у Будви од 30. априла до 4. маја у организацији Грађевинског факултета у Скопљу. Међу 1300 студената са 19 факултета из Србије, Црне Горе, Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Немачке и Бугарске нашло се и 42 студента наше Школе.

Поред дружења са колегама са других факултета из земље и региона, студенти Високе грађевинско - геодетске школе надметалису се у кошарци, фудбалу, рукомету, одбојци (мушка и женска екипа), шаху, стоном тенису и квизовима знања.

Студенти Геодетског одсека истакли су се у квизовима знања где су у јакој конкуренцији  освојили прво место у области „Инжењерске геодезије“, а треће место из области „Рачун изравнања“, што их је довело до трећег места у генералном пласману.

Студентски парламент Школе је веома успешно спровео све акативности у вези учешћа студената на Грађевинијади и битно утицао да студенти наше Школе буду у прилици да се друже са колегама са других факултета и остваре драгоцене контакте за будућу сарадњу.

 

[05.12.2018.]  ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 2018.

На основу члана 4. Правилника о саставу и начину избора чланова Студентског парламента, Изборна комисија доноси

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 2018. ГОДИНЕ

Коначни резултати избора за Студентски парламент:

Број укупно гласалих студената на оба бирачка места: 30
Број неважећих гласова: 2
Број гласова које је освојила листа „ЛИСТА 1 - Кристина“: 28

Применом Д'Онтовог система расподеле мандата, листи „ЛИСТА 1- Кристина“ припада 11 места
у Студентском парламенту.

Р.б. Назив листе број освојених гласова број мандата
1. „ЛИСТА 1 - Кристина“ 28 11

Приговора на изборни процес није било.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Кандидати „Листе 1- Кристина“:

Р.б. Презиме (име родитеља) име студијски програм
1 Брковић (Добрица) Кристина ОС- Архитектура
2 Крстић (Слободан) Валентина ОС- Архитектура
3 Хамити (Селвидин) Емил ОС - Грђевинско инжењерство
4 Великинац (Зоран) Ксенија ОС- Архитектура
5 Миливојевић (Радослав) Дајана ОС - Геодезија - геоматика
6 Јокић (Душко) Никола ОС - Геодезија - геоматика
7 Представник студената уписаних
по афирмативним мерама
ОС - Грђевинско инжењерство
8 Матовић (Радиша) Аница ОС- Архитектура
9 Марковић (Радиша) Кристина ОС - Грђевинско инжењерство
10 Стаменов (Слађан) Александар МС - Геодезија - геоматика
11 Плавшић (Бојан) Јелена ОС- Архитектура

 

ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

У уторак 4. децембра 2018. године у периоду од 10:00-14:00 часова одржаће се избори за Студентски парламент Високе грађевинско - геодетске школе.
Преузимање изборног материјала врши се у Секретаријату Школе (Хајдук Станка 2). Крајњи рок за предају кандидатуре је петак 30. новембар у 15:00 часова.

ПРАВИЛА ИЗБОРА И РОКОВИ

Изборна листа садржи 11 кандидата и то тако да се међу сваких пет кандидата по редоследу (првих пет, других пет) мора наћи по један кандидат са сваког студијског програма са основних студија. Изборну листу утврђује и проглашава Изборна комисија ако кандидовану листу својим потписом подржи најмање 50 студената Школе. Назив изборне листе одређује подносилац листе водећи рачуна да називом не нарушава углед Школе. Уз назив листе подносилац може укључити и име и презиме студента Школе - носиоца листе. Подносилац изборне листе може одредити једног представника за члана бирачког одбора о чему обавештава Изборну комисију писаним путем.

Кандидатуру подноси подносилац листе Изборној комисији (у секретаријату Школе) најкасније до петка 30.11.2018. године до 15:00 часова

Изборна комисија ће прогласити ЗБИРНИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ у понедељак 3.12.2018. године.

Студент гласа лично на бирачком месту на ком је уписан у бирачки списак. Гласање траје од 10 до 14 часова у уторак 4.12.2018. године. Студентима који су се затекли у 14 часова на бирачком месту биће омогућено гласање.

Студент саопштава бирачком одбору своје име, презиме и број индекса, потписује се у бирачки списак и преузима листић за гласање. Идентитет доказује индексом или личном картом.

Уколико студент није на бирачком списку може гласати уз индекс уколико је уписан у текућу школску годину уз потпис на посебном обрасцу уз навођење својих података (име, презиме, бр. индекса).

Сваки учесник избора има право на заштиту изборног права које остварује путем приговора Изборној комисији која решава о приговору као првостепени орган у року од 24 сата. Против решења Изборне комисије може се изјавити жалба у року од 24 сата директору Школе који одлучује по жалби у року од 48 сати.

Дани када Школа не ради не рачунају се у рокове за приговор и жалбу.

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ШКОЛЕ

Студентски парламент Школе је орган Школе преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. Право да бирају и да буду бирани за члана Парламента имају сви студенти Школе уписани на студије у школској години у којој се бира Парламент. Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери заступљени су у чланству Парламента. Мандат чланова Парламент траје две године. Избор чланова Парламента врши се тајним и непосредним гласањем. У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Парламент бира и разрешава представнике студената у органима и телима Школе као и у студентским удружењима и другим телима у којима су заступљени представници студената Школе.

Парламент има председника, заменика председника и секретара. Председник руководи радом Парламента. Заменик председника помаже председнику у раду и мења га у случају да је председник одсутан. Секретар Парламент води записнике са седница и састанака студентског парламента, помаже председнику у припреми одлука студентског парламента и обавља друге послове у складу са општим актима.

Студентски парламент Школе:

 • Бира и разрешава председника, заменика председника и секретара Парламента;
 • Доноси Пословник о раду Парламента, којим се уређује начи сазивања и вођења седница, доношење одлука и друга питања од значаја за рад Парламента;
 • Оснива помоћна тела која се баве појединим питањима из надлежности Парламента;
 • Оснива секције и друге облике организовања у циљу промоције спортских, културних, научно-стручних и сл. делатности међу студентима;
 • Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Школе, студентским удружењима и другим телима у којима су заступљени представници студената Школе;
 • Доноси план и програм активности Парламента;
 • Разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, унапређењем студијских програма, анализом ефикасности студирања, бројем ЕСПБ бодова, мобилности студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 • Организује и спроводи програм ваннаставних активности студената;
 • Учествује у поступку самовредновања Школе;
 • Остварује студентску сарадњу између високошколских установа;
 • Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Парламент;
 • Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Школе;

 

[12.05.2016.]  СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Радно време:
Средом (од 18. Маја 2016.) од 13:00 - до 14:00 часова

Парламент неће радити током испитних рокова,
али се за сва питања студенти могу обратити на e-mail: vggs.parlament@gmail.com