ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Реч директора Високе грађевинско - геодетске школе

Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија је самостална високошколска установа са дугом традицијом у образовању кавалитетних инжењера грађевинске, архитектонске и геодетске струке. Континуирано од настанка Школе, посебну пажњу посвећујемо практичном знању и чврстој сарадњи са привредним субјектима и институцијама из струке. Ослањајући се на полувековно искуство сарадње са привредом, али пратећи савремене трендове развоја, Школа је формирала Савет послодаваца, Алумни клуб и Волонтерски сервис који би заједно требало да допринесу даљој промоцији Школе као својеврсног бренда који се лако препознаје на локалном и регионалном тржишту. Негујемо и проширујемо сарадњу и са сродним образовним институцијама из земље, Европе и света.

Поносни смо на хиљаде студената који су прошли кроз Школу и који су у потпуности осбособљени да даље развијају своју личност, креативност, стваралачко и аналитичко мишљење те да као врсни стручњаци одговоре на све врсте професионалних изазова. Наши студенти који заузимају најодоговорнија места у струци широм света најбоља су референца Високе грађевинско - геодетске школе.

На темељима готово шесдесетогодишње традиције, потребним иновацијама и савременим приступом у образовању, стварамо потпуно нов профил стручњака који су способни за одговорно управљање и примену нових технологија у областима за које се школују. Циљ нам је да одржимо и унапредимо статус водеће високошколске установе примењених студија из области грађевинарства, архитектуре и геодезије на Балкану.

Посебно истичемо да је као резултат вишегодишњег залагања, потпуне посвећености и напорног рада свих запослених, Висока грађевинско - геодетска школа постала прва високошколска установа у Србији која је акредитовала мастер струковне студије (два студијска прогрма: Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија-Геоматика).

Мотивисани смо да заједно са својим бившим, садашњим и будућим студентима сигурно закорачимо у будућност, способни да прихватимо све изазове које ново време поставља струковним инжењерима грађевинарстава, архитектуре и геодезије.

С поштовањем,
Проф. др Вуле Алексић