VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O Visokoj građevinsko - geodetskoj školi

Odsek Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija (VGGŠ) je jedan od pet Odseka u sastavu Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS). ATUSS je državna, samostalna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-7976/2019 od 29.08.2019. godine.

Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu je do osnivanja ATUSS bila samostalna visokoškolska ustanova čiji osnivač je Vlada Republike Srbije. Nastala je 1996. godine spajanjem Više građevinske škole i Više geodetske škole iz Beograda.

Visoka građevinsko-geodetska škola obrazuje strukovne inženjere osposobljene za izvršavanje praktičnih zadataka u građevinskoj, arhitektonskoj i geodetskoj delatnosti u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima, standardima i normama kvaliteta, kao i najnovijim tehnološkim dostignućima.

U Školi se nastava obavlja u dva pododseka:

Građevinski pododsek
Hajduk Stanka 2
011/2422-178

 

Geodetski pododsek
Milana Rakića 42
011/2411-885

 

Studijski programi

U Školi se trenutno izvodi nastava na tri studijska programa na osnovnim strukovnim studijama (Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija - Geomatika) kao i na dva studijska programa na master strukovnim studijama (Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji i Geodezija - Geomatika).

NIVO STUDIJA ESPB Građevinski odsek Licenca ESPB Geodetski odsek Licenca
osnovne strukovne studije
(3 godine)
180 Građevinsko inženjerstvo GI 04-04.2 180 Geodezija-geomatika GeI 08-01.2
Licenca II reda
Arhitektura AI 02-01.2
master strukovne studije
(2 godine)
120 Građevinsko inženjerstvo
u visokogradnji
GI 04-01.1
GI 04-02.1
GI 04-03.1
GI 04-04.1
GI 04-05.1
120 Geodezija-geomatika GeP 08-01
GeI 08-01.1
UP 02-02
Licenca I reda

www.ingkomora.org.rs/licence/download/20210617_Tabelarni_prikaz_sifri_licenci.pdf

 

Kontakt:

Sekretarijat:
Tel: +381 11 2422 178  ·  Email:  vggs@sezampro.rs

Studentska služba
Tel: +381 11 2402 786  · (građevinski pododsek) 
Tel: +381 11 2411 885  · (geodetski pododsek)

www.vggs.rs