VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

LICENCE ZA STUDENTE VISOKE GRAĐEVINSKO – GEODETSKE ŠKOLE

 

Licence nakon završenih osnovnih studija

Nakon završenih osnovnih studija na smeru Građevinsko inženjerstvo (180 ESPB), najmanje pet godina stručnog iskustva na izvođenju radova i položenog stručnog ispita stiče se naziv Licencirani izvođač građevinarstva i licenca GI 04 – 01.2 (oblast Građevinsko inženjerstvo – organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građevinarstvu) koju izdaje Inženjerska komora Srbije.

Licencirani izvođač građevinarstva sa licencom GI 04-01.2 rukovodi građenjem, odnosno izvođenjem radova iz svoje uže stručne oblasti za zgrade spratnosti Po+P+4+Pk, objekata manje složenih građevinskih konstrukcija (raspona do 12 m) i čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, izvođenjem građevinsko-zanatskih radova i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz obuhvata poslova i pripadajuće uže stručne oblasti.

Nakon završenih osnovnih studija na smeru Arhitektura (180 ESPB), najmanje pet godina stručnog iskustva na izvođenju radova i položenog stručnog ispita stiče se naziv Licencirani izvođač arhitekture i licenca AI 02 – 01.2 (oblast Arhitektura) koju izdaje Inženjerska komora Srbije.

Licencirani izvođač arhitektonske struke sa licencom AI 02-01.2 rukovodi građenjem, odnosno izvođenjem radova iz svoje stručne oblasti za objekte spratnosti Po+P+4+Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, manje zahtevnih objekata – zgrade (kategorije B) i inženjerskih objekata za koje se izrađuju projekti arhitekture, izvođenjem građevinsko-zanatskih radova i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz obuhvata poslova i svoje stručne oblasti.

Nakon završenih osnovnih studija na smeru Geodezija - Geomatika (180 ESPB), najmanje pet godina stručnog iskustva na izvođenju radova i položenog stručnog ispita stiče se naziv Licencirani izvođač geodezije i licenca GeI 08 – 01.2 (oblast Geodetsko inženjerstvo) koju izdaje Inženjerska komora Srbije, kao i Licenca II reda koju izdaje Republički geodetski zavod.

Licencirani izvođač geodetske struke sa licencom GeI 08-01.2 rukovodi izvođenjem geodetskih radova merenja, osmatranja i obeležavanja zemljišta i nezahtevnih i manje zahtevnih objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, vrši stručni nadžor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz svoje stručne oblasti.

 

Licence nakon završenih master studija

Nakon završenih master studija na smeru Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji (120 ESPB), najmanje tri godine stručnog iskustva na izvođenju radova iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti, i  položenog stručnog ispita stiče se naziv Licencirani izvođač građevinarstva i neka od licenci: GI 04 – 01.1 (oblast građevinske konstrukcije), GI 04 – 02.1 (oblast hidrotehnika), GI 04 – 03.1 (oblast saobraćaj),  GI 04 – 04.1 (oblast organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građenju), GI 04 – 05.1 (oblast geotehnika). Vrstu licence određuje stručna oblast kandidata u kojoj je stekao izvođačko iskustvo. Licence izdaje Inženjerska komora Srbije.

Licencirani izvođač građevinarstva sa licencom GI 04-01.1 rukovodi građenjem odnosno izvođenjem radova iz svoje uže stručne oblasti za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte za koje se izrađuju projekti konstrukcija i drugi građevinski projekti, odnosno izvođenjem radova građevinskih konstrukcija, instalacija i građevinsko-zanatskih radova, kao i građevinske geotehnike iz pripadajuće uže stručne oblasti, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz pripadajuće uže stručne oblasti.

Licencirani izvođač građevinarstva iz uže stručne oblasti hidrotehnika sa licencom GI 04-02.1 rukovodi građenjem, odnosno izvođenjem radova iz svoje uže stručne oblasti za hidrotehničke objekte i sisteme hidrotehničkih instalacija, izvođenjem građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje za koje se izrađuju hidrotehnički projekti i projekti hidrotehničkih instalacija, kao i građevinske geotehnike iz pripadajuće uže stručne oblasti, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz pripadajuće uže stručne oblasti.

Licencirani izvođač građevinarstva iz uže stručne oblasti saobraćajna infrastruktura sa licencom GI 04-03.1 rukovodi građenjem, odnosno izvođenjem radova na saobraćajnim infrastrukturnim objektima za koje se izrađuju projekti saobraćajne infrastrukture, kao i građevinske geotehnike iz pripadajuće uže stručne oblasti, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz pripadajuće uže stručne oblasti.

Licencirani izvođač građevinarstva iz uže stručne oblasti organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građevinarstvu sa licencom GI 04-04.1 rukovodi građenjem, odnosno izvođenjem radova iz svoje uže stručne oblasti za zgrade svih kategorija i manje složene inženjerske objekte za koje se izrađuju projekti konstrukcija i drugi građevinski projekti, odnosno izvođenjem građevinsko-zanatskih radova i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, kao i lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, upravlja projektima u građevinarstvu, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled zgrada i manje složenih objekata, iz pripadajuće uže stručne oblasti.

Licencirani izvođač građevinarstva iz uže stručne oblasti građevinska geotehnika sa licencom GI 04-05.1 rukovodi građenjem geotehničkih konstrukcija, izvođenjem radova građevinske geotehnike, vrši terenska i laboratorijska istraživanja i ispitivanja za potrebe izrade geotehničkih elaborata i projekata, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz pripadajuće uže stručne oblasti.

Nakon završenih master studija na smeru Geodezija - Geomatika (120 ESPB), najmanje tri godine stručnog iskustva na izvođenju radova i položenog stručnog ispita stiče se naziv Licencirani izvođač geodezije i licenca GeI 08 – 01.1 (oblast Geodetsko inženjerstvo) koju izdaje Inženjerska komora Srbije, kao i Licenca I reda koju izdaje Republički geodetski zavod.

Licencirani inženjer geodetske struke sa licencom GeI 08-01.1 u okviru stručnih poslova građenja, odnosno izvođenja radova iz oblasti geodetsko inženjerstvo, rukovodi izvođenjem geodetskih radova merenja, osmatranja i obeležavanja zemljišta i zgrada svih kategorija i inženjerskih objekata, vrši stručni nadzor u toku građenja, odnosno izvođenja radova i tehnički pregled iz svoje stručne oblasti.