ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Грађевински материјали


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 242 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 165 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 159 kb

 

05.10.2022.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.ГОД.

Недеља наставе Датум Наставна јединица
1 06.10. предавања: Основна својства грађевинских материјала, Агрегат 2 часа
2 13.10. предавања: Камен, Агрегат 2 часa
рач.вежбе: Гранулометријски састав агрегата 2 часа
3 20.10. предавања: Минерална везива (гипс, креч, пуцолани, цемент)  2 часа
рач.вежбе: Гранулометријски састав агрегата 2 часа I задатак (6 поена)
4 27.10 предавања: Минерална везива (гипс, креч, пуцолани, цемент)  2 часа
рач.вежбе:  Минерална везива 2 часа
5 03.11. предавања: Угљоводонична везива 2 часа
рач.вежбе:  Минерална везива 2 часа II задатак (3 поена)
6 10.11. предавања: Малтери 2 часа
рач.вежбе: Малтери 2 часа
7 17.11. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони 2 часа
8 24.11. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони 2 часа
9 01.12. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони, малтери 2 часа III задатак (7 поена)
10 08.12. предавања: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
рач.вежбе: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
11 15.12. предавања: Хидроизолациони  материјали 2 часа
рач.вежбе: Термоизолациони материјали 2 часа IV задатак (4 поена)
12 22.12. предавања: Керамичарски материјали, Стакло  2 часа
рач.вежбе: Керамичарски материјали, 2 часа
13 29.12. предавања: Метали 2 часа
рач.вежбе: Припрема за испит 2 часа
14 12.01. предавања: Дрво, Лепкови и боје, Пластичне масе 2 часа
рач.вежбе: Припрема за испит 2 часа
15 19.01. предавања: Припрема за испит 2 часа
рач.вежбе: Припрема за испит 2 часа

Напомена:

  • Самосталне рачунске вежбе – Задаци, доносе највише 20 поена
  • Задаци се раде искључиво на часу и предају истог дана, накнадна израда Задатака није могућа

Предметни професор,
Др Ива Деспотовић 


 

Предавања и Вежбе 2020/2021: