26.10.2023.

РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБЕ:

ГРУПА 1A и  1Б  (четвртком od 11:05 h )


БРОЈ ИНДЕКСА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ р.б.. год.
1 Пантић-Бабић Лазар ГГ-1 23
2 Јанковић Вељко ГГ-2 23
3 Риков Јан ГГ-3 23
4 Милутиновић Лука ГГ-5 23
5 Милојевић Марија ГГ-6 23
6 Лукић Никола ГГ-10 23
7 Потпара Никола ГГ-13 23
8 Стефановић Давид ГГ-17 23
9 Медојевић Теодора ГГ-21 23
10 Костин Милица ГГ-22 23
11 Ђорђевић Никола ГГ-33 23
12 Урс Бојан ГГ-34 23
13 Травар Николина ГГ-38 23
14 Ђенић Урош ГГ-42 23
15 Димитријевић Лука ГГ-46 23
16 Томић Илија ГГ-49 23
17 Кузмановић Јелена ГГ-63 23
18 Грубишић Урош ГГ-71 23
19 Радовић Димитрије ГГ-350 21
ГРУПА 2А и 2Б   (четвртком od 14:35 h )


БРОЈ ИНДЕКСА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ р.б.. год.
1 Видаковић Милена ГГ-4 23
2 Чурлић Андреа ГГ-11 23
3 Дабић Ирина ГГ-12 23
4 Трифуновић Филип ГГ-14 23
5 Митровић Никола ГГ-18 23
6 Рељановић Немања ГГ-19 23
7 Вуковић Анастасија ГГ-20 23
8 Розгић Михајло ГГ-29 23
9 Божановић Ања ГГ-31 23
10 Богдановић Јован ГГ-32 23
11 Тирнанић Стефан ГГ-36 23
12 Мандић Саша ГГ-37 23
13 Ђурђевић Чех Таша ГГ-39 23
14 Рафаиловић Анастасија ГГ-50 23
15 Жмико Богдан ГГ-59 23
16 Буха Алекса ГГ-61 23
17 Ђорђевић Андриа ГГ-69 23
18 Андрејић Немања ГГ-330 21
ГРУПА 3A и 3Б  (петком od 10.15 h )


БРОЈ ИНДЕКСА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ р.б.. год.
1 Миленковић Михајло ГГ-8 23
2 Марић Дуња ГГ-9 23
3 Морача Стефан ГГ-16 23
4 Цветковић Горан ГГ-40 23
5 Жарковић Андреа ГГ-41 23
6 Живановић Филип ГГ-45 23
7 Илић Никола ГГ-53 23
8 Милошевић Катарина ГГ-54 23
9 Павловски Наталија ГГ-55 23
10 Велемир Данило ГГ-57 23
11 Туфегџић Сузана ГГ-62 23
12 Коковић Теодора ГГ-67 23
13 Мрљеш Ана ГГ-68 23
14 Бабић Страхиња ГГ-72 23
15 Јовановић Александар ГГ-385 21
ГРУПА 4А и 4Б   (петком od 12:00 h )


БРОЈ ИНДЕКСА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ р.б.. год.
1 Ступић Андрија ГГ-15 23
2 Павловић Анастасија ГГ-25 23
3 Рула Јован ГГ-35 23
4 Стегњаић Иван ГГ-44 23
5 Жикић Андрија ГГ-7 23
6 Анђеловски Вељко ГГ-23 23
7 Антонић Јован ГГ-24 23
8 Мрђић Јована ГГ-26 23
9 Кепић Ања ГГ-27 23
10 Антић Марко ГГ-28 23
11 Мирић Никола ГГ-30 23
12 Милић Димитрије ГГ-43 23
13 Петровић Михајло ГГ-47 23
14 Милановић Никола ГГ-48 23
15 Јелић Матеја ГГ-51 23
16 Жижић Михајло ГГ-52 23
17 Лукић Михајло ГГ-56 23
18 Недовић Сара ГГ-58 23
19 Марковић Матеја ГГ-60 23
20 Максимовић Страхиња ГГ-64 23
21 Ракић Вања ГГ-65 23
22 Миленковић Милена ГГ-74 23
23 Тошић Десимир ГГ-75 23
24 Димитријевић Алекса ГГ-77 23
25 Срндаљчевић Марија ГГ-78 23
26 Радовановић Младен ГГ-87 23
27 Андрејић Марко ГГ-91 23
28 Агатуновић Никола ГГ-337 22
29 Васовић Андрија ГГ-18 19
30 Петковић Ивана ГГ-55 18
31 Вујчић Теодор ГГ-73 18
32 Мијатовић Дарко ГГ-87 17
Napomena:


студенти који су положили тест провере знања и ослобођени су присуства на вежбама

11.10.2023.

РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБЕ:

 

Група 1А и 1Б
Р.бр. Индекс Презиме и име
1 ГГ-13/23 Потпара Никола
2 ГГ-17/23 Стефановић Давид
3 ГГ-2/23 Јанковић Вељко
4 ГГ-21/23 Медојевић Теодора
5 ГГ-22/23 Костин Милица
6 ГГ-3/23 Риков Јан
7 ГГ-33/23 Ђорђевић Никола
8 ГГ-34/23 Урс Бојан
9 ГГ-350/21 Радовић Димитрије
10 ГГ-42/23 Ђенић Урош
11 ГГ-46/23 Димитријевић Лука
12 ГГ-49/23 Томић Илија
13 ГГ-5/23 Милутиновић Лука
14 ГГ-6/23 Милојевић Марија
15 ГГ-63/23 Кузмановић Јелена
16 ГГ-71/23 Грубишић Урош
17 ГГ-1/23 Пантић-Бабић Лазар
18 ГГ-10/23 Лукић Никола
Група 2А и 2Б
Р.бр. Индекс Презиме и име
1 ГГ-11/23 Чурлић Андреа
2 ГГ-12/23 Дабић Ирина
3 ГГ-14/23 Трифуновић Филип
4 ГГ-19/23 Рељановић Немања
5 ГГ-20/23 Вуковић Анастасија
6 ГГ-31/23 Божановић Ања
7 ГГ-32/23 Богдановић Јован
8 ГГ-36/23 Тирнанић Стефан
9 ГГ-39/23 Ђурђевић Чех Таша
10 ГГ-4/23 Видаковић Милена
11 ГГ-50/23 Рафаиловић Анастасија
12 ГГ-59/23 Жмико Богдан
13 ГГ-61/23 Буха Алекса
14 ГГ-69/23 Ђорђевић Андриа
15 ГГ-18/23 Митровић Никола
16 ГГ-29/23 Розгић Михајло
17 ГГ-330/21 Андрејић Немања
18 ГГ-37/23 Мандић Саша
Група 3А и 3Б
Р.бр. Индекс Презиме и име
1 ГГ-38/23 Травар Николина
2 ГГ-40/23 Цветковић Горан
3 ГГ-45/23 Живановић Филип
4 ГГ-53/23 Илић Никола
5 ГГ-54/23 Милошевић Катарина
6 ГГ-55/23 Павловски Наталија
7 ГГ-57/23 Велемир Данило
8 ГГ-62/23 Туфегџић Сузана
9 ГГ-8/23 Миленковић Михајло
10 ГГ-72/23 Бабић Страхиња