Датум
објављивања
Погледајте увећано > (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик > save link as...)
Величина
документа
21.04.2021. Угледни пример и помоћ за испит:
Импортовање података из Excel
81 kb
21.04.2021. Угледни пример и помоћ за испит:
Пример испитног задатка - AutoCAD
89 kb