ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Геодезија 1 (Практична геодезија 1)


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 155 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 204 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 157 kb

 

02.10.2023.

ГЕОДЕЗИЈА 1
– ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ-

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ И ОБАВЕЗАМА СТУДЕНАТА:

 • Обавештење о садржају теренских и рачунских вежби: Огласна табла предмета и web site Школе: http://www.vggs.rs
 • У првом делу семестра се обављају теренске, а у другом делу семестра рачунске вежбе.
 • Практикум се може купити у Библиотеци Грађевинског пододсека ВГГШ.
 • За присуство на часу вежби је обавезно имати џепни рачунар и Практикум уредно спакован у одговарајућу фасциклу са унапред припремљеним градивом за планирани час вежби.
 • Све вежбе (теренске и рачунске) морају бити одбрањене.
 • Вежбе се оцењују са максимум 2 поена.
 • Максималан број поена (2 поена) се може добити само на часу када се ради планирана вежба, а у наредној недељи се вежба МОРА одбранити, али се добија нула поена.
 • За уредно похађање и активност на вежбама, на крају семестра се може добити максимум 5 поена.
 • Укупан број поена које студент може да освоји на вежбама износи 20, плус 5 поена за уредност похађања и активност на вежбама.
 • Минималан број поена који студент мора да освоји на вежбама је 10.
 • Колоквијум : у месецу Јануару 2024. год.
 • Услов за излазак на Колоквијум: одбрањене све вежбе (теренске и рачунске) и минимум укупно освојених 10 поена.
 • Усмени испит је обавезан за све студенте.

3. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТУДЕНТЕ::

 • Запослени студенти не морају да присуствују вежбама, али морају одбранити све вежбе (теренске и рачунске).
 • Запослени студенти морају копију Потврде о запослењу доставити најкасније до 10.11.2023. предметном наставнику или сараднику на предмету (лично или на email).
 • Запослени студенти морају одбранити теренске и рачунске вежбе код предметног наставника или сарадника на предмету најкасније до термина који ће бити накнадно и благовремено истакнут на огласној табли предмета и Web site-u школе.

4. КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ:

 • За све додатне информације студенти могу да контактирају предметног наставника и сарадника на email адресу:

мр Оливера Васовић Шимшић – контакт email: oliveravasovic@vggs.rs
Марија Димитријевић - Јовић – контакт email: dimitrijevicmarija@vggs.rs


У Београду, 02. 10. 2023. год.

Предметни наставник:
мр Оливера Васовић Шимшић, дипл. геод. инж.