ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

Дана 27.09.2023 године
са почетком у 12:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Божидар Сарић

Тема МАСТЕР РАДА је:

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ АКАТА, ПРОВОЂЕЊЕ ДЕОБЕ ПАРЦЕЛА КРОЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА ПРЕДЛОГОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТУПКА

23.09.2023.

Дана 27.09.2023 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Лидија Стевановић

Тема МАСТЕР РАДА је:

ИЗРАДА ДИГИТАЛНОГ МОДЕЛА СПОМЕНИКА У СПОМЕН ПАРКУ ЈАЈИНЦИ, КОРИШЋЕЊЕМ САВРЕМЕНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕТОДА

23.09.2023.

Дана 28.09.2023 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Јасна Вукојевић

Тема МАСТЕР РАДА је:

ПРИМЕНА ЛИДАР ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА СНИМАЊЕ ТРАСЕ ДАЛЕКОВОДА ТС РАШКА – ТС КОПАОНИК

23.09.2023.

Дана 29.09.2023 године
са почетком у 10:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Асмир Рамић

Тема МАСТЕР РАДА је:

АНАЛИЗА ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТУТИН

23.09.2023.

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.