ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

Дана 28.9.2023. године
са почетком у 12.00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД

студент

Тодор Абић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

КАЛИБРАЦИЈА АМАТЕРСКИХ ФОТОГРАМЕТРИЈСКИХ КАМЕРА ЗА ПРИМЕНЕ У БЛИСКОПРЕДМЕТНОЈ ФОТОГРАМЕТРИЈИ

23.09.2023.г.

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.