ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

 

ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО СТУДЕНТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19

На основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 243/2020/06, од 05.05.2020. год. и Дописа бр.612-00-00503/2020-06, од 11.05.2020. године, а у складу са Препорукама за превенцију болести COVID-19 на факултетима, високим школама и у студентским домовима у оквиру поступног ублажавања мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19, студенти Одсека Висока грађевинско-геодетска школа (ВГГШ), Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, имају следеће обавезе:

 • Студенти ВГГШ могу доћи на испите или унапред заказане консултације у објекте Школе уколико су без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса).
 • На уласку у објекте ВГГШ, сви студенти су у обавези да се на захтев подвргну мерењу телесне температуре, да изврше дезинфекцију обуће, руку и да правилно носе заштитне маске током боравка у објектима.
 • УКОЛИКО СЕ СТУДЕНТУ ПРИЛИКОМ МЕРЕЊА УСТАНОВИ ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА, НЕЋЕ МУ БИТИ ДОЗВОЉЕН УЛАЗАК У ОБЈЕКТЕ ВГГШ.
 • УКОЛИКО СТУДЕНТ НЕМА ЗАШТИТНУ МАСКУ, ТАКОЂЕ МУ НЕЋЕ БИТИ ДОЗВОЉЕН УЛАЗАК У ОБЈЕКТЕ ФАКУЛТЕТА.
 • На улазу у објекат и током боравка у објектима ВГГШ, студенти морају да носе заштитне маске, тако да маска прекрива уста, нос и браду, уз редовно спровођење мера личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку, не делити пиће и храну.
 • Уколико се јави потреба, односно, уколико се студент у здравственом смислу осећа лоше, може извршити мерење телесне температуре код домара.
 • Студентима се забрањује задржавање у већим групама након испита по ходницима, у дворишту или другим местима.
 • Током присуства испиту или консултацијама, студенти су у обавези да праве социјалну дистанцу, односно да праве размак између наставног особља и осталих колега студената, најмање 2 (ДВА) МЕТРА, као и да поштују све захтеве присутних наставника и сарадника..
 • Студенти су обавезни да почетак испита сачекају у амфитеатрима или учионицама, поштујући социјалну дистанцу.
 • Консултације са наставницима и сарадницима за предмете летњег семестра ће се, за заинтересоване студенте, одржавати по посебном плану. Студенти заитересовани за консултације су у обавези да се пријаве предметном наставнику, који ће, у зависности од броја пријављених студента, сачинити прецизан план одржавања консултација (подела на групе, време одржавањан консултација, учионица и слично) који ће бити благовремено објављен на сајт Школе.
 • Студентима се забрањује организовање скупове, прославе одбрана радова, састанке и слична дешавања у објектима ВГГШ, као ни групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа.
 • Студенти су у обавези да одлажу отпад у кесе смештену у канте за отпатке без додиривања површина канте.

Ово Упутство ступа на снагу даном објављивања !!!

Руководилац Одсека
Висока-грађевинско геодетска школа
Проф.др Вуле Алексић, дипл.мат.