VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informacije o Školi od sada
možete pratiti i na našim
facebook
, twitter i instagram stranicama!